HOVNA

Hovno a jeho podstata hovna a sračky jak ste o nich neslyšeli

Členění hoven podle způsobu vysrání

Hovna lze srát nejrůznějším možným způsobem. Zpravidla tento způsob nemá vliv na jejich výslednou podobu ani kvalitu či chemické složení. Toto neplatí pouze ve výjimečných případech - např. když někdo sere skrz roztrhlý pytel cementu, může dojít k obohacení hovna o dané příměsi a posléze i ke změně jeho tvrdosti. Nicméně přestože sraní skrz roztrhlý pytel cementu je společensky velice prospěšným aktem, málokdo toto praktikuje. Hovnologové tento fakt přičítají malé informovanosti veřenosti o této problematice. Ke zlepšení situace by měla přispět i tato stránka.

Vlastní způsoby vysrání mohou být následující:
v sedě (používá se především v případě, že si člověk včas uvědomí potřebu a stihne navštívit sociální zařízení)
ve stoje (méně příjemná varianta, zpravidla se člověk při ní posere)
v leže (taktéž méně příjemné, což člověk zpravidla zjišťuje až s odstupem času)
v letu (málo častý případ, např. když někdo padá ze skály a posere se strachy - mnoho společného s bodem 2)