HOVNA

Hovno a jeho podstata hovna a sračky jak ste o nich neslyšeli

Hovno a radioaktivní záření

Dlouhodobým pozorováním náš tým nukleárních hovnologů zjistil, že určitá hovna vykazují jistou dávku radioaktivity. Šlo však řádově jen o několik setin procenta z pozorovaných exkrementů.

Logicky jsme si položili otázku, na jakých faktorech závisí existence a množství radioaktivity. Po důkladném zkoumání inkriminovaných hoven pod mikroskopem, po všech pachových i chuťových zkouškách, jsme mohli dát světu jednoznačnou odpověď - příčinou je nedostatek Hovnia v těle. K tomu může dojít pouze tak, že občan nekonzumuje hovnology doporučené pokrmy, které naleznete taktéž v sekci pro experty. Pokud se pak více lidí vysere do jednoho záchoda, který je ucpaný, může dojít i k jadernému výbuchu (např. jako tomu bylo v Černobylu).

Z výše uvedeného příkladu jasně vyplývá, že bez hovnologických znalostí by lidstvo brzy dospělo k záhubě.