HOVNA

Hovno a jeho podstata hovna a sračky jak ste o nich neslyšeli

Skladování hoven a obalová technika

Skladování hoven a potažmo i obalová technika patří mezi základní předpoklady pro další hovnologické operace s těmito látkami. Oproti jiným běžně skladovaným věcem jsou zde určité specifické problémy. Hlavním z nich je přeprava exkrementů od výrobce do centrálního skladu, odkud se poté distribuují ke konečnému spotřebiteli (popř. do samoobsluh, kde si je mnozí jistě rádi kupujete).

Touto problematikou se již 25 let zabývá profesor Oxfordské university Dr. Jack Shitman. Výsledkem jeho mnohaletého výzkumu se stal přenosný záchod, který producenti hoven mohou po celý den nosit na zádech a v případě potřeby se do něho neprodleně vykálet. Zároveň obsahuje zvláštní sektor, který umožňuje oddělené ukládání tzv. externích hoven (tj. hoven nalezených na ulici). K vyhledávání externích hoven slouží interní systém GPS, který navádí majitele přenosného WC vždy k nejbližšímu hovnu. Po nasbírání dostatečného množství hoven se tyto odvádí do centrálního skladu. Zde přichází ke slovu odborníci na obalovou techniku. Hovno se totiž musí ke spotřebiteli dostat neporušené a pokud možno čerstvé. Proto se zde ukládají do vakuovaných konzerv, a aby nedocházelo ke změně trvdosti hoven (z nižšího stupně na vyšší), konzervují se želvími výkaly.

Takto upravené výrobky jsou následně distribuovány až na Váš stůl.